Magnetické separátory - magnetické odlučovače

Separátory tekutých zmesí s ručným čistením

Magnetický separátor tekutých zmesi s ručným čistením

Magnetický separátor slúži na zachytávanie kovových magnetických nečistôt v prúde tekutých látok. Je osadený veľmi silnými permanentnými magnetmi a nehrozí strhnutie magnetických nečistôt prúdom tekutiny. Pri čistení nemusíte vyberať magnetické jadrá z nerezových nemagnetických puzdier a nedochádza tak k ich znečisteniu alebo poškodeniu.

Separátory tekutých zmesí s automatickým čistením

Magnetický separátor tekutých zmesí s automatickým čistením

Magnetický separátor slúži k zachytávaniu kovových magnetických nečistôt v prúde tekutých látok. Je osadený veľmi silnými permanentnými magnetmi a nehrozí strhnutie magnetických nečistôt prúdom tekutiny. Proces čistenia je plne automatizovaný a odpadá tak potreba ľudskej obsluhy. Najvyššia možná kvalita separácie!

Separátory suchých zmesí s ručným čistením

Magnetický separátor suchých zmesí s ručným čistením

Magnetický separátor slúži k zachytávaniu kovových magnetických nečistôt zo sypkých materiálov s dobrými sypnými vlastnosťami. Je osadený veľmi silnými permanentnými magnetmi na bázy vzácnych zemín, ktoré dosahujú niekoľkonásobne vyššej magnetickej indukcie (magnetickej sily) než feritové magnety. Základnou časťou magnetického separátora sú magnetické výsuvné rošty. Dosahujeme magnetickej indukcie až 14.000 Gs!

Separátory suchých zmesí s automatickým čistením

Magnetický sparátor suchých zmesí s automatickým čistením

Magnetický separátor slúži k zachytávaniu kovových magnetických nečistôt zo sypkých materiálov s dobrými sypnými vlastnosťami. Proces čistenia je plne automatizovaný a odpadá tak potreba ľudskej obsluhy. Najvyššia možná kvalita separácie!

Rotačné magnetické separátory

Rotačný magnetický separátor

Rotačný separátor je určený na separáciu nečistôt z horšie priepustných zmesí s horšími sypnými vlastnoťami a väčšej zrnitosti materiálu. Komponent s magnetickými trubicami je usadený na hriadeli poháňanom  elektromotorom. V priebehu separácie sa magnetické trubice plynule otáčajú. Je možné meniť rýchlosť rotácie podľa typu a množstva separovaného materiálu.

Doskové magnetické separátory

Doskový magnetický separátor

Doskový separátor je určený na separáciu nečistôt z ľahko priestupných zmesí s horšími sypnými vlastnosťami a väčšou zrnitosťou materiálu, ktorý by už cez magnetické rošty neprepadával plynule. Obvykle sú osadzované feritovými magnetmi. Výhodou je nastaviteľná rozhŕňacia strieška, ktorá rovnomerne nasmeruje tok materiálu priamo na magnetické dosky. Aj v automatickom prevedení!

Magnetické testovacie tyče

Magnetická testovacia tyč

Magnetická testovacia tyč slúžiaca k odskúšaniu, či materiál obsahuje kovové - magnetické nečistoty. Je osadená veľmi silnými neodymovými NdFeB magnetmi. Nečistoty odstránite tak, že zatiahnete za plastové madlo a magnetické nečistoty odpadnú.

Magnetické dosky nad pásový dopravník

Magnetická doska nad pásový dopravníkMagnetická doska nad dopravník slúži k separácii malého množstva kovových magnetických nečistôt z ľahko priestupných zmesí dopravovaných na dopravnom páse. Pre zachovanie plnej funkčnosti je potreba dosku čistiť každý deň.

Magnetické separátory kovov nad pásovým dopravníkom

Magnetický separátor kovov nad pásovým dopravníkom

Magnetický separátor kovov slúži na separáciu najmä väčších kovových magnetických nečistôt z ľahko priestupných zmesí dopravovaných na dopravnom páse. Vyrábame v prevedení s ručným i s automatickým čistením.

Magnetické bubny

Magnetické bubny

Magnetický bubon je určený pre separáciu kovových, magnetických nečistôt zo sypkých zmesí (farebné kovy, plastový granulát, odpadové zmesy, uhlie). Výhodou magnetického bubnu je, že nie je súčasťou pásového dopravníka, takže jeho použitie je univerzálnejšie.

Magnetické bubny vynášecí

Vynášací magnetický bubon

Magnetický bubon je určený pre separáciu kovových, magnetických nečistôt zo sypkých lepivých zmesí dopravovaných na dopravnom páse. Výhodou vynášecího magnetického bubnu je dvojnásobné prevzdušnenie separovaného materiála.

Magnetické valce

Magnetické valce

Magnetický valec je určený pre separáciu kovových, magnetických častí zo sypkých zmesí. Magnetický valec nahradí zostávajúci koncový valec dopravníka. Je vhodné ho využiť taktiež tam, kde je potrebné ochrániť následné zariadenie pred poškodením kovovými časticami.

Magnetické tyče

Magnetická tyč

Magnetické tyče sú osadené veľmi silnými NdFeB magnetmi. Vďaka veľmi tenkej stene krycej trubice je výsledná magnetická sila na povrchu magnetickej trubice 6 300 a 8 900 Gs! Pomocou týchto magnetických tyčí si môžete sami zostaviť ľubovoľný magnetický separátor.

Magnety do násypky vstrekolisu

Magnet do násypky vstrekolisu

Magnet do násypky vstrekolisu nájde uplatnenie predovšetkým v plastikárskom priemysle, ak je používaný regranulát alebo drvený materiál. Magnet je schopný zachytiť aj veľmi jemné prachové častice kovu. Jednoduché čistenie!

Magnetické separátory nemagnetických kovov

Magnetický separátor nemagnetických kovov

Tento separátor patrí do novej generácie magnetických separátorov. Umožňuje separovať aj nemagnetické kovy od magnetických kovov a ostatných nekovových častíc.

Triediace linky

Triediacie linky

Zaoberáme sa návrhom, konštrukciou a výstavbou separačných liniek. Podľa potrieb zákazníka navrhneme na mieru separačnú linku tak, aby spĺňala všetky požiadavky.