Magnetické bubny vynášacie

Magnetický bubon vynášací dvojposchodový (MBVD)

Vynášacie magnetické bubny Magnetický bubon sa skladá zo statického magnetického jadra a otáčajúceho sa plášťa s unášačmi, na ktorých sa zachytávajú kovové nečistoty.

Spodný bubon zachytáva kovové nečistoty z dopravného pásu, nemagnetický materiál ďalej beží po dopravníku.

Horný bubon preberá kovové nečistoty zo spodného bubnu a presypáva ich do samostatnej výsypky. Každý bubon má samostatný motor a prevodovku.

Preberaním materiálu medzi dopravníkom a magnetickým bubnom a ďalej  medzi obidvoma bubnami dôjde k jeho prevzdušneniu, čo pomáha oddeliť kovy od lepivého materiálu.

Výhody separátoru

  • vysoko účinná dvojstupňová separácia
  • vhodné aj pre lepivé materiály
  • dvojnásobné prevzdušnenie - zvýšenie účinnosti separácie lepivých materiálov

Aké materiály dokáže triediť

  • Sypké materiály prepravované na dopravnom páse s horšími sypnými vlastnosťami.
  • Lepivé a ťažko separovateľné materiály

 

Každému zákazníkovi vychádzame maximálne v ústrety. Vyrábame na mieru podľa Vašich potrieb. Napíšte si o ponuku na separátor

Tento výrobok vyvíja a vyrába naša spoločnosť. Montáž a servis vykonávajú naši odborne vyškolení technici.

Potrebujete poradiť? Ozveme sa Vám.
Poslat dotaz

Princip dvojposchodovej separácie

Ďalšie typy magnetických bubnov pre suché zmesi

Magnetický bubon

Magnetické bubny

Magnetický bubon slúži na separáciu magnetických nečistôt zo sypkých zmesí (farebné kovy, plastový granulát, odpadové zmesi).