Magnetické bubny vynášacie

Magnetický bubon vynášací dvojposchodový (MBVD)

Vynášacie magnetické bubny Magnetický bubon sa skladá zo statického magnetického jadra a otáčajúceho sa plášťa s unášačmi, na ktorých sa zachytávajú kovové nečistoty.

Spodný bubon zachytáva kovové nečistoty z dopravného pásu, nemagnetický materiál ďalej beží po dopravníku.

Horný bubon preberá kovové nečistoty zo spodného bubnu a presypáva ich do samostatnej výsypky. Každý bubon má samostatný motor a prevodovku.

Preberaním materiálu medzi dopravníkom a magnetickým bubnom a ďalej  medzi obidvoma bubnami dôjde k jeho prevzdušneniu, čo pomáha oddeliť kovy od lepivého materiálu.

Výhody separátoru

  • vysoko účinná dvojstupňová separácia
  • vhodné aj pre lepivé materiály
  • dvojnásobné prevzdušnenie - zvýšenie účinnosti separácie lepivých materiálov

Aké materiály dokáže triediť

  • Sypké materiály prepravované na dopravnom páse s horšími sypnými vlastnosťami.
  • Lepivé a ťažko separovateľné materiály

 

Každému zákazníkovi vychádzame maximálne v ústrety. Vyrábame na mieru podľa Vašich potrieb. Napíšte si o ponuku na separátor

Tento výrobok vyvíja a vyrába naša spoločnosť. Montáž a servis vykonávajú naši odborne vyškolení technici.

Potrebujete poradiť? Ozveme sa Vám.
Poslat dotaz

Princip dvojposchodovej separácie