Video: Magnetický separátor tekutých zmesí so separačnou nádobou

Magnetický separátor s automatickým čistením zachytí kovové nečistoty z kvapaliny. V priebehu automatického čistiaceho cyklu sa tieto nečistoty opláchnu vodou alebo ľubovoľným médiom. Táto oplachová kvapalina sa spoločne so zachytenými kovmi vypustí do separačnej nádoby.

Separačná nádoba
Separačná nádoba

Veľkou výhodou tohto technického riešenia je, že zo spodnej časti nádoby sa oplachová kvapalina znova použije pre oplachovanie separátora. Ide teda o uzavretý okruh s minimálnymi stratami oplachovej kvapaliny. Dopĺňanie alebo kompletná výmena oplachovej kvapaliny je len občasná , čo vedie k úsporám a zníženiu nutnosti ďalšej obsluhy.

Výhody separačnej nádoby

  • vysoká účinnosť magnetickej separácie
  • uzavretý okruh sekundárnej separácie - separátor čistí stále rovnakú oplachovú kvapalinú (voda, olej alebo emulzie), čo zmenšuje jeho straty. Kvapalina sa vymieňa len raz za čas podľa stupňa jej znečistenia a frekvencia čistenia separátora.
  • nízke náklady na likvidáciu zachytených nečistôt (likvidujete len kovové nečistoty, nie oplachovú kvapalinu)
  • minimálna ekologická záťaž
  • bez nutnosti obsluhy - úspora pracovných síl
  • ľahko uvidíte, koľko kovových nečistôt je separátorom zachytené

Suché vytriedené kovy v separačnej nádobe

Magnetický valec zachytí kovy a prítlačný valec z nich vytlačí zvyšky kvapaliny.

 

Myslíte si, že tento separátor vyhovuje vašim požiadavkam?

Prečítajte si podrobnosti o separátore a opýtajte sa nás, poradíme vám s jeho výberom.