Magnetický rošt STEFF

Hlavným dôvodom na vyrobenie tohto nového typu magnetického roštu bolo zvýšenie ochrany zdravia a dodržiavanie bezpečnosti práce. Magnetické jadrá sú súčasťou krycích nerezových trubíc a celý rošt pri vysunutí tvorí jeden celok.

Magnetický rošt STEFF
Magnetický rošt STEFF

Ďalším dôvodom je zníženie rizika poškodenia roštov. Pri použití STEFFi roštu a čistiaceho prípravku nehrozí znečistenie magnetických jadier.

Čistenie roštu

Čistenie STEFF roštuSTEFF rošt čistite buď tradičným spôsobom, kedy vytiahnete magnetické jadrá z nerezových trubíc a kovy samovoľne odpadnú alebo za použitia špeciálne navrhnutého čistiaceho prípravku Čistenie je maximálne pohodlné, veľmi rýchle a zabraňuje poškodeniu magnetických jadier.

Každému zákazníkovi vychádzame maximálne v ústrety. Vyrábame na mieru podľa Vašich potrieb. Napíšte si o ponuku na separátor