Testovanie magnetov

Aby sme Vám maximálne uľahčili výber najvhodnejšieho magnetu a zároveň mohli garantovať jeho kvalitu, rozhodli sme sa vykonávať meranie odtrhovej sily na všetkých typoch našich magnetov. Odtrhovou silou je myslená sila, ktorá je nutná k odtrhnutiu magnetu od kovovej podložky (ocelová doska hrúbky 10 mm). Odtrhovú silu naozaj reálne meriame - nepoužívame približné výpočty!

Skúšky magnetov

Skúšobné laboratóriumSkúška prebieha tak, že upneme magnet na ocelovú dosku vyrobenú z konštrukčnej ocele triedy 11 hrúbky 10 mm. Doska je ideálne rovná, leštená. Pomocou testovacieho zariadenia plynule zvyšujeme odtrhovú silu až do okamihu, kedy dôjde k odtrhnutiu magnetu od ocelovej dosky. Zaznamenáme silu, pri ktorej došlo k odtrhnutiu magnetu. Skúšku z dôvodu maximálnej objektivity 3x opakujeme a pre výpočet odtrhovej sily použijeme najnižšiu nameranú hodnotu.

Upozorňujeme, že so znižujúcou sa hrúbkou ocelovej dosky, na ktorej je magnet upnutý, klesá odtrhová sila magnetu - ide o prirodzenú vlastnosť magnetizmu.

Premeriame aj Vaše magnety - meranie magnetickej sily a indukcie

Tiež ponúkame zmeranie odtrhovej sily (na prianie aj magnetickej indukcie) vami dodaných magnetov, magnetických čočiek, bremenových magnetov a ďalších magnetických zariadení. Disponujeme niekoľkými rôznymi testovacími zariadeniami a tak sme schopní merať odtrhovú silu v intervale od 0 do 200 kN (čo zodpovedá cca 20 000 kg). Pre vašu informáciu 10 N = cca 1 kg.

Spravíme maximum, aby sme vám vyšli v ústrety, ale vyhradzujeme si právo skúšku dodaného magnetu nevykonať (napr. v prípade, že by mohlo dôjsť k poškodeniu našich testovacích zariadení).

Chcete otestovať magnety?

Obráťte sa na nás. Každému zákazníkovi vychádzame maximálne v ústrety.

Objednať testovanie